Füzesmikola

ismertető


Megye: Kolozs megye.
Erdély régió.

Füzesmikola a Mezőség szélén, Szamosújvártól mindössze három kilométerre található Kolozs megyei falu.

Elnevezése:
Minden bizonnyal egy személynévből, a Miklósból ered. Mivel Ördögfüzes nagyon közel található hozzá, innen ered a magyar névalak "füzes" előtagja. Történeti névváltozatai: Mykolatelukefeu  Mikolatelekefő, Myklos, Mykola, Nicola.

Története röviden:
A XIV. században román lakosságról számolnak be a források és arról, hogy a falu  birtokosa Wass István volt. A XV. században viszont a Bánffy család szerezte meg, majd Hunyadi Mátyás adománya révén a váradi püspökség tulajdonában állott. Az 1500-as években magyarok is éltek itt, a reformációt követően pedig unitárius egyház is alakult.

A XVII. század elején Basta seregei törtek be és okoztak jelentős károkat a településen.
A XIX. század itt is a fejlődés jegyében zajlott: a kolostorokban megfestették az üvegeket és miután a lakosság ennek technikáját elsajátította, valamennyien erre a tevékenységre tértek át, ezzel keresvén kenyerüket. Helyi búcsúk is szerveződtek itt, tehát a vallás továbbra is nagyon fontos szerepet játszott.Lakosság:
1850-es összeírások alapján a lakosság nagy része román, de nem elhanyagolható az itt élő  cigány kisebbség számaránya sem.
2002-es statisztikák arról árulkodnak, hogy a domináns számú románság, a továbbra is kisebbségben lévő cigányok mellett ekkor már magyarok  is éltek itt.
Fotók a régióból

Ajánlat
Szentivánlaborfalva
Kisszegyesd
Szováta