Gyalu

ismertető


Megye: Kolozs megye.
Erdély régió.

Gyalu Kolozsvár közelében található falu, Kolozs megyében. Községközpont, hiszen két település tartozik hozzá: Hidegszamos és Melegszamos.

Elnevezése. . .

egészen napjainkig vita tárgyát képezi, honnan ered a Gyalu név. Magyar nyelvészek azt állítják, hogy a jal szóból származik, melynek jelentése : megéget. Ezzel szemben áll a román álláspont, mely szerint a Gelu személynévből ered, utalva ezzel a román Gelu vezérre.

Története röviden


A források arról számolnak be, hogy már a rómaiak castrumot építettek itt, tehát évezredek óta lakott terület. A település elnevezését illetően a románok teóriája, hogy a honfoglaláskor itt élt Gelu román vezérről kapta a nevét. Napjainkig nem tisztázott ez a tény, az viszont vitathatatlan, hogy már abban a korban földvár állt itt. Az 1241-1242-es tatárjárás a lakosság jelentős részének pusztulását eredményezte, aztán települt ide a románság és a szászok.

Az elpusztított vár helyére is újat építettek az 1500-as években. Ebben az időszakban már fontos privilégiumokkal rendelkezett: vásártartási joggal és vámmentességgel.A XVI. században Izabella királyné udvari székhelye, majd alárendelt lett a fejedelmi udvartartásnak. Többen is tartósan ostromolták: a török seregek, Mihély vajda, Basta majd később a kuruc seregek is. Itt ölette meg Báthory Zsigmond Bornemissza János és Kendy Ferencet. Az itteni harcok megviselték az épületet, bár Bánffy Dénes újjáépítette, később szükségessé vált végleges lebontása a külső részeknek. A XIX. század utolsó évtizedeiben tűzvész martalékává vált, így a második emeletet is le kellett bontani. Ezek után tető borította.

1910-es népszámlálási adatok szerint a lakosság nagy része román, jelentős magyar kisebbséggel.
1992-es statisztikák már a számukat tekintve domináns románság és a jelentős számú magyarság mellett cigány kisebbségről is beszámolnak.
Egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig volt a Gyalui járás része Kolozs megyében.


Gyalun. . .

a település szanatóriumában távozott az élők sorából a híres író és költő Sértő Kálmán.