Holcmány

ismertető


Megye: Szeben megye.
Erdély régió.

Holcmány a Hortobágy völgyében fekvő falu, mely Szeben megyében található és közigazgatásilag Újegyházhoz tartozik.  

Története röviden

Az első írásos forrás, mely említést tesz róla, a XIV. századból származik. Ebben a forrásban még Holzmeniaként olvashatunk róla.
A falut többen is ostromolták: pl. a XV. században a havasalföldi fejedelem III. Vlad tört be ide. Ennek következtében a lakosság száma fokozatosan csökkent, majd idővel teljesen elnéptelenedett ez a terület. A XIV. században még a források 15 gazdáról egy őket szolgáló pásztorról és egy iskolamesterről tudósítani. Fontos volt a település szempontjából a kuruc háborúk időszaka, hisz ekkor a lakosság száma már drasztikusan lecsökkent.

A XX. század első évtizedében megépült a faluban az az állomás, ahol a Szentágota és Nagyszeben közötti vasút megállt. Ez egészen 2001-ig üzemelt is.


Látnivalók

Az 1200-as évek második felében építették meg a település erődtemplomát, melyet erődítettek is. A hat toronnyal is rendelkező építmény falai hét méteresek voltak, a belső falak formája ovális, a külső falé pedig négyszög.
 Az 1700-as években az akkor uralkodó művelődésztörténeti korszaknak, a barokknak megfelelően alakították át, az oldalhajókat kibontották és a timpanon is feltűnt.

Itt született. . .

a XVIII. századi híres orgonaépítő mester Samuel Joseph Maetz, akinek alkotásai a terület több templomában is fellelhetőek.