Homoróddaróc

ismertető


Megye: Brassó megye.
Erdély régió.

Homoróddaróc a Királyföld keleti határánál, a Homoród alsó folyása mentén található község.

Története:

Az első írásos forrás, mely említést tesz róla : az Andrenaum (1224). Itt még terra Daraus néven említik. . 1517-ig katolikus falu, de már az 1900-as években lutheránus anyaegyházként szerepelt, és a 20. század feléig mint szász település élt a köztudatban. A második világháború idején román-magyar határközség, ami a második bécsi döntés értelmében Magyarország része. A háborút követő bizonytalan és zűrzavaros időszakban a lakosság nagyrésze elmenekült erről a területről.
Az Andreanumban 1224-ben „terra Daraus”-ként jelentkezik előszörA reformációig katolikus falu a 18. században lutheránus anyaegyházként szerepelt, s 1944-ig mint szász települést tartották számon. A második bécsi döntés következtében Magyarországhoz került és határközség lett. A háború után az egész lakosság elmenekült. A homokkőből épült, a jáki templomhoz hasonlóan indás díszítésű templomot a betelepedő református székelyek vették át.

Látványosság: Amikor református székelyek települtek be a községbe, magukkal hozták művészetüket, kulturájukat. A homokkőből épült templomot hasonlóan a jáki templomhoz indás díszítőelemek határozzák meg.


Itt született:

  • Török Sándor író