Kendilóna

ismertető


Megye: Kolozs megye.
Erdély régió.

Kendilóna Dobokától keletre kb. 8 kilométerre fekvő Kolozs megyei falu, mely közigazgatásilag Dobokával alkot egyazon egységet. A Lóna-patak Kendilóna mellett ömlik a Kis-Szamosba, Kolozsvár is csupán 30 kilométerre található innen.


Elnevezése

minden bizonnyal a Kendi családról származik, akik a helység birtokosai voltak. Az első írásos forrás, mely konkrét említést tesz róla a XIV. századból származik és Lonaként ír róla, de több névalakja is ismert:

Lona,   Lonya,   Magyar-Lona,   Kende-Lona.

Története röviden

A település határától nem messze III. Valentinianus császár solidusaira bukkantak , ez egyértelműen bizonyítja, hogy már a római korban lakott település volt.

A település a Kaplony nemzetség utódainak birtokában állott, híres birtokosai: Péter fiai János, Finta, Mihály és Kaplyon .

I. Ulászló király okmányt bocsátott ki, melyben tulajdonjogát Lónai Lászlónak megerősítette. Ezekre viszont napjainkban sem bukkantak rá, feltehetően az 1437-es parasztlázadásban tűntek el. Kende István elvesztette rendelkezési jogát hűtlensége miatt, ezért előbb a Haller, majd a Teleki család kapta meg.1910-es adatok alapján a lakosság nagy része görög katolikus, jelentős református, római katolikus és izraelita kisebbséggel. Egy ember lutheránusnak, egy ortodoxnak, egy pedig örmény katholikusnak vallotta magát.
1992-es statisztikák arról árulkodnak, hogy a domináns számú románság, a továbbra is kisebbségben lévő magyarok mellett ekkor már cigányok is éltek itt.

A település egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig képezte Szolnok-Doboka vármegye szerves részét.

Látnivalói

  • a település református temploma
  • az 1600-as évek második felében épült reneszánsz stílusú Teleki kastély, mely híres kertjében Teleki Mihály meghallgatta Kendi Sándort, akit összeesküvéssel gyanúsított.