Kide

ismertető


Megye: Kolozs megye.
Erdély régió.

Kide a Borsa-patak mellékvölgyében fekvő Kolozs megyei község a Dobokai dombvidéken. Érdekessége, hogy a lakosság nagy része napjainkban is magyar nemzetiségű. Borsújfaluval képez egy közigazgatási egységet.

Története röviden


Az első írásos források, melyek említést tesznek a településről a középkorból származnak. Ebből arra következtethetünk, hogy ebben az időtájban alapíthatták. Ekkor a lakosság túlnyomó többsége magyar, akiknek többsége katonáskodott, cserébe pedig nemesi privilégiumokhoz jutottak.

A település kapcsán mindenképp megemlítendő vallási sokszínűsége, hiszen négy felekezet temploma is állt itt: katolikus, református, unitárius és eredetileg görög katolikus, majd ortodox.
1850-es összeírások 700 lélekszámú településként említik. A falu kiemelkedő személyisége Nyírő József katolikus plébános volt, aki az 1914-1918-as első világháború ideje alatt fontos munkálatokat látott el, később pedig íróként tevékenykedett.
1950-től figyelhető meg az itt élő emberek számának drasztikus csökkenése, ami napjainkra olyan méretet öltött, hogy az egykor 700 ember lakta falu lakossága 160 főre csökkent.

Látnivalók Kidén

Napjainkban is látható református temploma a XIII. században épült, román stílusban. Ennek megfelelően szentélye egyenes záródású, ablakai lőrésszerűek, falai vastagok, zömökek. Érdekessége, hogy majdnem eredeti formájában megmaradt az idők során. Sipos Dávid munkája az itt található szószék. Ő faragta egyébként a falu katolikus templomának szószékét is.
Amennyiben Kidére látogatunk, ne hagyjuk ki a tájház megtekintését sem, hiszen számos érdekességgel fogadja az érdeklődőket.