Kiscsűr

ismertető


Megye: Szeben megye.
Erdély régió.

Kiscsűr Nagyszeben közelében található Szeben megyei falu. Közigazgatásilag hozzá tartozik Oroszcsűr.

Története röviden

A régészek értékes újkőkorszaki, bronzkori és római kori leletekre bukkantak a település határától nem messze, ami azt bizonyítja, hogy hosszú idők óta lakott terület.
Az első írásos forrás, mely említi a XIV. századból származik és ebben még Paruo horreo néven írnak róla. Az idők folyamán több névalakja is ismert: Patvo Horrei , Cleynschwren , Kleyn Schewren .

Az itt található templomot az 1400-as években építették, de a XV. századi török offenzíva martalékává vált, ezért újjá kellett építeni. Napjainkban is megtekinthetőek a várfal egyes maradványai.


Lakossága


Az 1850-es összeírások arról számolnak be, hogy az itt élők nagy része német nemzetiségű, de nem elhanyagolható a román és a cigány kisebbség sem.
1992-re ez az arány annyiban módosult, nagy része már román nemzetiségű és az itt élő kisebbségbe került németek mellett egyesek cigánynak, megint mások pedig magyarnak vallották magukat.