Kissolymos

ismertető


Megye: Hargita megye.
Erdély régió.

Kissolymos a Mogyorós patak mentén található Hargita megyei falu, mely közigazgatásilag Románandrásfalvával képez egyazon egységet. Székelykeresztúr is csupán 7 kilométerre van innen, északnyugati irányban.

Elnevezése. . .

minden bizonnyal egykori lakóinak foglalkozására utal, hiszen fejedelmi solymászok voltak.

Története röviden

Az első írásos források, melyek konkrétan említik, a XIV. századból származnak. Ezen források beszámolnak a Várhegyen álló erődített építményekről. A lakosság szerint az itt állomásozó Domán pasa vagy Törökvár elnevezés a helyes. Konkrét maradványok is felbukkantak, melyek az itt álló egykori földvárból erednek.
Már az 1600-as években református templom állhatott itt. Ennek helyére fatemplomot, majd kőtemplomot emeltek.
A település unitárius templomát a XIX. század elején építették meg, az akkor uralkodó művelődéstörténeti korszaknak, a későbarokknak megfelelően.

Az 1910-es összeírások alapján a lakosság 100%-a magyar.
A település egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig képezte a Székelykeresztúri járás szerves részét Udvarhely vármegyében.
1992-es népszámlálási adatok ennél kissé árnyaltabb képet mutattak, a domináns számú magyarság mellett ugyanis élt itt román és cigány nemzetiségű is.