Korond

ismertető


Megye: Hargita megye.
Erdély régió.

Korond (románul Corund): A Korond-patak völgyében a Korondi-medence lábánál Hargita megyei község, melyhez közigazgatásilag az alábbi települések tartoznak:Atyha, Feketeaszó, Kalonda, Pálpataka és Szencsed. Iparművészeti, idegenforgalmi, és művelődési központ. Székelyudvarhely csupán 26 km-re található innen.

Elnevezése

Nevét valószínűleg a  magyar korom -d képzős alakjából kapta, vagy  az azonos nevű patakról, amely mellett fekszik. Más feltevések szerint azonban az ószláv gorond , domb vagy a magyar korong, szóból ered.

Története röviden

A XIV. században említik először, ekkor még Kurnud néven. A monda szerint , a falu eredetileg a Korondi-hegyen a Szállás nevű határrészen feküdt. A XVI. században az unitáriusok birtokukba vették a templomot, és majd csak a XVIII. században szolgáltatták vissza a katolikusuknak. Az 1910-es összeírások alapján a lakosság nagy része magyar volt.1992-es népszámlálási adatok sem mutattak jelentős változást. A domináns számú magyarság mellett éltt itt román, és cigány nemzetiségű is.1920-ig a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig képezte Parajd járás szerves részét Udvarhely vármegyében. A XIX. században a Firtos vár közelében jelenetős számú aranyérméket találtak. A vizsgálatok szerint az érmék nagy része a VII. századból való. Feltehetően a bizánci császárok használták.
  • A falu 3 borvízforrással, gyógyfürdőkkel rendelkezi. Mindemellett híres fazekasfalu is.
  • Első temploma a XVI. században épült, de a reformáció ideje alatt unitáriusuk vették birtokukba. A XVIII. században restaurálták. Régi gótikus stílusú templomának helyére, a XX. században új templomot emeltek. Az előző templom alaköveit a kerítés bizonyos részeibe építettek.
  • Első unitárius templomát a XVIII. században építettek, majd a XX. században felújították.
  • Falumúzeum található a templomtól nem messze.
  • A falu határában, egészen pontosan  a parajdi országút mellett  állott egykor Korondfürdő. A XVIII. században említik először. A XX. században Gáspár Gyula tulajdonos  tervei alapján jelentősen kiépítettek. A XX. század közepén a fürdőt bezárták, mivel nem tudtál gazdaságosan fent tartani. A hely ma az Árcsó nevet viseli. Ez sóskútjaira, és borvízforrásaira utal.
  • Kolostor volt található a ma Barátok kertje nevű helyen. Ebbe a kolostorba a XVIII. században minoriták települtek.
  • A falu határától nem messze aragonitot bányásznak.
  • A falu termékeit folyamatosan kínálják az országút mellett eljövőknek.
  • Híres még fából faragott székelykapuiról , mely pontosan és szépen van kidolgozva.