Középlak

ismertető


Megye: Szilágy megye.
Erdély régió.

Középlak a Kalotaszeget átszelő országút mentén fekszik Szilágy megyében, Romániában.

Elnevezése


Az első írásos források, melyek említést tesznek a településről, a 13. századból származnak. Az idők során többfajta névalakja is ismert : Cuzeplac, Kuzeplak, Kezeplak, Kozéplak.

Története röviden:


A hitélet meghatározó szerepét mutatja, hogy az 1300-as években a település önálló anyaegyházzal rendelkezett. A Mater Ecclesia a Kalathai Főesperesség szerves részét képezte.

Az 1517-es reformáció nagy mértékben hatott a településen élők gondolkodására, hithez való viszonyulására, hiszen fogékonyak lettek az új tanokra és a református felekezet tagjai lettek.

Napjainkban is a Kalotaszegi Egyházmegye tagja, emellett Erdélyi Református Egyházkerület.

Az itt épült Almási várnál tett szolgálat fejében megannyi lakos jutott nemesi ranghoz.
Az 1920-as trianoni békediktátum pontjainak ratifikálása után, már nem tartozott a Kolozs vármegyei Bánffyhunyadi járáshoz.

Fontos momentumnak számított a település életében, amikor 1990 októberében itt került megrendezésre a Kalotaszegi Református Ifjúsági Konferencia.
1992-ben keletkezett népszámlálási adatok szerint a lakosság nagy része román, jelentős magyar kisebbséggel.

Látnivalók

A falu református temploma új építésű, hiszen az egykor itt álló templomot fatornyával együtt a 20. század elején bontották le, egyedül csak gótikus kapuzatát őrizték meg és renoválták.

Fotók a régióból

Ajánlat
Gyimesfelsőlok
Csíkszentdomokos
Farkaslaka
Kalotaszentkirály
Bögöz