Küküllővár

ismertető


Megye: Fehér megye.
Erdély régió.

Küküllővár a Kis-Küküllő bal partján fekvő Fehér megyei község, mely közigazgatásilag Balázsfalvával képez egyazon egységet.


Története röviden:

Az első írásos forrás, mely konkrét említést tesz róla, a XII. századból származik. Ebben a forrásban még Cuculiensis castriként olvashatunk róla.
Az Árpád-kori település vára a korban a megyei székhelyét jelentette. A tatárjárás jelentős károkat okozott, a lakosság száma pedig drasztikusan lecsökkent.
Hunyadi Mátyás a moldvai fejedelemnek ajándékozta a település várát. Később pedig János király ajándékozta feleségének, Izabella királynénak.
Bethlen Miklós a XVIII. század folyamán jelentős átalakításokat végeztetett rajta.

Jelentős történelmi pillanat volt 1849 január 6-án, ugyanis Bem tábornok seregei sikeresen ellenállnak a császáriak támadásának, sőt Nagyszebenig nyomják vissza az ellenséges seregeket.

Nevezetessége:

  • vára
  • református templomaLakosság:
1910-es összeírások alapján a lakosság nagy része román, de nem elhanyagolható az itt élő magyar és cigány kisebbség számaránya sem.
1992-es statisztikák arról árulkodnak, hogy a domináns számú románság, a továbbra is kisebbségben lévő magyarok és cigányok mellett ekkor már németek is éltek itt.

A település egészen 1920-ig képezte  a dicsőszentmártoni járás szerves részét.