Lövéte

ismertető


Megye: Hargita megye.
Erdély régió.

Lövéte a Kis-Homoród völgyében fekvő Hargita megyei községközpont, melyhez közigazgatásilag az alábbi települések tartoznak: Pósfalu és Kirulyfürdő.
Sokan emlegetik Lövétét a katolicizmus bástyájaként, hiszen a tőle délre eső területeken szinte kivétel nélkül unitárius falvak találhatóak.
Székelyudvarhely is csupán 20 kilométerre van tőle.

Elnevezése

minden bizonnyal Szent Lőrinc faluban található templomra utal. Területileg feltehetően az Omlás felett volt.

Története röviden


A településtől nem messze ágaskodó Várhegyen egy földvár maradványai látszanak. Ez minden bizonnyal a bronzkorban épülhetett. Erődíthették is. Orbán Balázs feltevése alapján  Álmos vezérhez fűződik építtetése, aki itt is távozott az élők sorából.
A vár felmérését Téglás Gábor tette meg-

Az 1241-1242-es tatárjárás alkalmával a lakosság az Almási - barlangban talált menedéket.
A XV. században a lakosságot a pestisjárvány tizedelte.
Székely Mózes ennek ellenére a 1500-as években itt építtette meg udvarházát. Miután ezt lebontották, a XVIII. században megmaradt anyagait a templom felépítésénél hasznosították.
A régit még ezelőtt lebontották.
Az 1910-es összeírások alapján a lakosság nagy része magyar.
1992-es népszámlálási adatok ennél kissé árnyaltabb képet mutattak, a domináns számú magyarság mellett ugyanis élt itt román nemzetiségű is.

A település egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig képezte a Székelykeresztúri járás szerves részét Udvarhely vármegyében.


Látnivalói

 • A XVIII. század második felében építtették meg a település római katolikus templomát. Ezt a Kisboldogasszonynak tiszteletéül szentelték. A kerítést egy évszázaddal később építették meg mellé.
 • Lázfalu minden bizonnyal  a Pokolláz nevű határrészen állt a középkorban. Lakói pestisben haltak meg.
 • A település centrumában tájház áll. A szász lakosság építészeti sajátosságai figyelhetőek meg az itteni építményeken. Körtornácok,   vetettágyas tisztaszoba, kelengyésládák. Ádám Gyula fotókiállítása pedig a tájház hátsó szobájában tekinthető meg.

  Híres emberek

  Székely Mózes itt építtette meg udvarházát az ún. Udvarkertben. Érdemes róla tudni, hogy a Székelyföldről származott. Erdélyben jelentős birtokállománnyal rendelkezett.

  Testvértelepülései

  • a magyarországi Domaszék, Maglód és Budakalász.