Lövétebánya

ismertető


Megye: Hargita megye.
Erdély régió.

Lövétebánya Hargita megyei falu, mely közigazgatásilag régebben Lövetéhez, majd 1968 - óta Szentegyházához tartozik. Földrajzi elhelyezkedését illetően a Kis-Homoród szurdokában találjuk, Székelyudvarhelytől csupán 15 kilométerre keleti irányban.

Története röviden

A gazdaság szempontjából meghatározó szerepet játszanak az itteni vas és mangánércbányák, amit már a XIX. században felfedeztek és megkezdték a kitermelést.
Szentkeresztbánya kohói is fontos szereppel bírtak, hiszen a felszínre hozott vaskövet ott munkálták meg. A XX. század végére a bányák kimerültek, így a lakosság a termelést abbahagyta.
1992-es népszámlálási adatok alapján a lakosság nagy része magyar, de jelentős a románság száma. Négy fő pedig cigánynak vallotta magát.

A település egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig képezte a Homoródi járás szerves részét Udvarhely vármegyében.