Magyarfenes

ismertető


Megye: Kolozs megye.
Erdély régió.

Magyarfenes a Gyalui havasok lábánál, Kolozsvártól nem messze fekvő falu. A Kolozs megyei falu közigazgatásilag egy egységet képez Tordaszentlászlóval.

Elnevezése

Az első írásos források, melyek említést tesznek róla, a XIII. századból származnak. Ebben a forrásban először Fenesként olvashatunk róla, de az idők során több névalakja is ismert: Oláhfenes is például. A hitélet fontosságát mutatja, hogy a pápai tizedjegyzésben is szerepel és katolikus egyháza is szerves része a magyar jellegű településnek.


Története röviden

A reformáció hatására az eredetileg katolikus lakosság a református vallást, majd az unitáriust vette fel. Bethlen Gábor a templomot a katolikusok kezére játszotta, de a későbbiekben a reformátusoknak sikerült visszaszerezni. A XVIII. század során a birtokos révén ismét katolikusok rendelkeznek vele.
Az 1992-es népszámlálási adatok szerint a lakosság nagy része magyar nemzetiségű, a románság száma rendkívül csekély. Felekezeti hovatartozást tekintve pedig nagy részük református, 913 lakosából csupán 129 ember vallotta magát katolikusnak, öt ember pedig ortodoxnak.


Látnivaló

A település katolikus temploma az 1400-as években épült, de az idők során újjá kellett építeni.
Eredetileg Szent László tiszteletére szentelték fel az akkoriban püspöki birtokban lévő építményt. A templomot templomkert övezi, amely sírkövein magyar feliratokat olvashatunk.

Rendkívül jelentősek a feltárt freskók, amik elkészítése a Kolozsvári testvérek nevéhez fűződik. A falfestmények tematikája bibliai: Jézus keresztre feszítését és a szenvedő édesanyját Máriát és Keresztelő Szent Jánost ábrázolja. A falak közepén már a halott Jézus és Veronika kendője található. A renoválási munkálatok során a falakat le kellett metszeni az 1600-as években. Napjainkban a templom a XIX. századi állapotban látható, hiszen ekkor volt utoljára felújítva.