Magyarvalkó

ismertető


Megye: Kovászna megye.
Erdély régió.

Magyarvalkó Bánffyhunyadtól 13 km-re délkeletre fekvő Kolozs megyei falu, mely közigazgatásilag egyazon egységet alkot Kiskalotával.

Elnevezése:

Minden bizonnyal egy szláv főnévből ered, mely magyarra fordítva annyit tesz: farkas.


Története röviden

Az első írásos forrás, mely konkrét említést tesz róla, a XIII. századból származik.

A Valkai család hosszú időn át az itteni birtokok nagy részével rendelkezett ( a falu templomában megtalálható a család címere). A család a felhalmozódó hatalmas vagyonát az egyházra adta, amely az adomány révén jelentősen megerősödött és a településen élőknek több ízben támogatást tudott nyújtani.


A település román korból származó református templom, melyet a XIII. században építettek. Erdélyben ez az egyik legszebb. Szentélye XV. századi. Az 1517-es reformációt követően renoválták és kibővítették, erődítették.   Umling Lőrincz és fia nevéhez fűződik a kazettás mennyezet megfestése, Kelemen Márton tulipán- és rózsamotívuma az ajtókon egyedülálló, Sipos Dávid pedig a szószéket készítette el.

A XX. század utolsó harmadában ismét felújítási munkálatokba kezdtek, akkor azonban egy csontkamrára bukkantak. A maradványokból a szakemberek megállapították, hogy a tatárdúlás áldozatainak csontjaira bukkantak.

A cinteremben az áldozatok sírjai és Vasvári Pál kopjafája található. Egy domborművet is találhatunk itt , ezen egy turbános kecskeszakállas férfi látható.


Lakosság:


1910-es összeírások alapján a lakosság nagy része magyar.
A település egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig képezte a Kolozs megyei Bánffyhunyadi járás szerves részét.  


Híres emberek

  •  Valkai András unitárius pap, akit mint históriás énekszerző ismertek.
  •  Történetíró pap Mihálcz Elek
  • 1946-59 között volt az Iparművészeti Főiskola professzora Miháltz Pál Munkácsy-díjas festőművész.
  • Kónya Gyuláné Schéfer Teréz