Maroskeresztúr

ismertető


Megye: Maros megye.
Erdély régió.

Maroskeresztúr Maros bal partján fekvő Maros megyei község.
Marosvásárhely innen csupán hat kilométerre található.


Története röviden


Az első írásos forrás, mely konkrét említést tesz róla, a XIV. századból származik. Ebben a forrásban még Santa Cruceként olvashatunk róla. A település határától nem messze  római kori kövekre bukkantak  Földvár területén. Ezt ősi településnek titulálták. Az viszont kétségtelen tehát, hogy már a római korban lakott terület.

A források szerint az ősi lakosság a székelység volt. A Búcsúpadnál történt a hagyomány szerint a székely férfiak hadba vonulása előtti búcsú.
Katolikus kápolnája, megy a hegy szirtjeibe épült, már a XVI. században elpusztulhatott. Egykor búcsújáróhely volt Árpád-kori temploma. Ez az 1400-as években romos állapotba kerület, de a reformátusok megkaparintották és renoválták.

A XVII. században Basta hadai törtek be és okoztak jelentős károkat. A lakosság a templomerődbe menekült, többségüket útközben, megmaradt részüket pedig a templom
felgyújtásával gyilkoltak meg.

A lengyel és tatár hadak megtorlásképp rontottak be a területre. Mindez azért, mert II. Rákóczi György sikertelen hadjáratot indított Lengyelország ellen.
Ezt követően Pusztakeresztúrnak nevezték a települést.
A reformátusokkal betelepített területen a lakosság a XVII. században építette meg a református templomot.
A Maros áradásai megannyi kárt okoztak a lakosságnak.

Az 1910-es összeírások alapján a lakosság nagy része magyar.
1992-es népszámlálási adatok ennél kissé árnyaltabb képet mutattak, a domináns számú magyarság mellett ugyanis élt itt román, cigány és német nemzetiségű is.

A település egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig képezte az Maros Alsó járás részét Maros-Torda vármegyében.

Látnivalók

  • A XV. században elpusztult  Árpád-kori templom területére építették meg a XIX. század második felében a napjainkban is látható református templomot.
  • A református templom mellé építették meg a XX. század első éveiben az ortodox templomot.
  • A XX. században a Szent Kereszt tiszteletére szentelték fel a római katolikus templomot. Mintegy 200 éves feszület díszíti , melyet Abafájáról szállítottak ide.
  • A XIX. század közepén Knöpfler Vilmos itt építtette meg kastélyát, ami a későbbiekben leégett.

Itt született. . .

a XIX. századi híres orvos Knöpfler Vilmos. Az ő nevéhez fűződik a marosvásárhelyi kórház megalapítása és az itteni kastély megépítése. Emellett országgyűlési képviselőként is tevékenykedett.