Mártonfalva

ismertető


Megye: Szeben megye.
Erdély régió.

Mártonfalva Mártonfalva a Nagyselyket Szentágotával összekötő út mentén fekvő megyeközpont , mely közigazgatásilag Sálfalvával képez egyazon egységet. A Szeben megyei település Nagyszebentős csupán 50 kilométerre található.


 

Története röviden

Az első írásos forrás, mely konkrét említést tesz róla, a XIII. századból származik.

A privilegizált Királyföld határain kívül rekedt települést gyakran szerette volna egy-egy nagyobb befolyással rendelkező nemes uralma alá vonni. A XIX. században Felső-Fehér vármegye székhelye volt. A település egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig képezte a bólya-berethalmi járás szerves részét Nagy-Küküllő vármegyében.

A lakosság nagy része az USA-ba való kivándorlás mellett döntött a XIX. század végén.


A szocialista rendszer bomladozása idején a szász lakosság nagy része áttelepült Németországba. 1948-ban kezdte meg ott működését a mártonfalvi szászok hagyományőrző egyesülete, német nevén HOG= „Heimatortsgemeinschaft“)

1992-ben keletkezett statisztikák alapján a lakosság nagy része román nemzetiségű, és csekély számban, de továbbra is élt itt német, sőt roma nemzetiségű is.

Itt született. . .

a XIX. század második felében a híres történetíró és tanár Friedreich Endre.