Mezőfele

ismertető


Megye: Maros megye.
Erdély régió.

Mezőfele a Szabadi-patak felső folyásánál fekvő, Maros megyei falu, mely Marosvásárhely és Mezőcsávás közelében található. Utóbbihoz közigazgatásilag is hozzátartozik.  

Elnevezése

Minden bizonnyal onnan ered, hogy a Ménes nevű településsel közösen alkotott egyházközösségének az 50%-át jelentette.

Története rövinden

Az első írásos forrás, mely említést tesz róla, a XIV. századból származik. Ebben a forrásban még Feleként olvashatunk róla.
A régészek értékes leletekre bukkantak a falu határától nem messze. Az őskori maradványok egyértelmű bizonyítéka annak, hogy hosszú idők óta lakott terület.

A románkori templom a XVII. században olyan rossz állapotba került, hogy halaszthatatlanná vált felújítása.


Lakosság

Az 1910-ben keletkezett összeírások alapján az itt élők nagy része magyar nemzetiségű, csekély számú román kisebbséggel.
1992-es népszámlálás alkalmával a domináns számú magyarság mellett nyolc ember vallotta románnak magát.

A település egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig képezte a Marosi felső járás részét Maros-Torda vármegyében.

Látnivalói

A XIX. században építették fel a napjainkban is megtekinthető református templomot. Anyaga kő, haranglábát viszont fából készítették. A mesteremberek, akik a munkálatokban részt vettek, mind a falu lakosai voltak.