Olthévíz

ismertető


Megye: Brassó megye.
Erdély régió.

Olthévíz város Erdélyben, Brassó megyében található. Közigazgatásilag és területileg több hozzá tartozó település (  Datk, Kucsuláta, Lupsa, Oltbogát és Olthidegkút ) központja.

Földrajzi elhelyezkedése:

Az Olt folyó bal partján terül el az E60-as főút mentén.

Nevét. . .

egy forrásról kapta, mely a település keleti végében tör fel. Érdekessége, hogy télen-nyáron 12 °C a hőmérséklete.
 1235-ben Aqua Calida, 1522-ben Warembach, 1606-ban Hévíz néven írnak róla különböző források.

Története. . .

egészen a római korig nyúlik vissza, hiszen a településtől nem messze castrum épült, az Olton pedig hidat építettek a rómaiak. Napjainkban az egyik látványosság a településtől pár egykét kilométerre található castrum maradványa.


Egyeses teóriái szerint a mai faluval azonosítható  Calida aqua, ahol a feltételezések szerint ispotályos kolostor állt. Elképzelésüket III. Orbán pápai bullájában szereplő leírásokra alapozzák.

Az 1517-es reformációt követő időszakban a reformáció különböző irányzatai jelentek meg Európaszerte. A 16. század végére az egész falu az unitárius vallásra tért.

1725-ben református egyházat alapítottak a faluban. Az ipari fejlődés eredményeképp varró, szövő, gombkötő és posztóványoló műhelyt létesített. Ebben az időszakban református iskola alapult. és üveghutát építtetettek.

 1849-től kezdve települtek le zsidók a faluban.

A lakosság összetétele mind vallási, mind etnikai összetételében árnyalt képet mutat. . .

1850-ben a lakosság nagyrésze magyar, de jelentős a románság száma is, őket pedig a román és cigány nemzetiségűek követik. A legtöbb lakos az unitárius egyház tagja volt , de 333 református, 136 ortodox, 35 zsidó és 16 római katolikus valláshoz tartozónak vallotta magát.
1910-ben  ez az arány enyhén változott, de még mindig a magyarság van jelen a legnagyobb arányban. Vallási összetétel pedig: 683 unitárius, 466 református, 118 ortodox, 81 római katolikus és 76 zsidó.
1992-ben 2409 főnyi lakosából  1237 magyar, 1144 román és 19 cigány nemzetiségű.   Felekezeti szempontból pedig:  1120 ortodox, 570 unitárius, 491 református és 180 római katolikus.

Látnivalók

  • A 16. században épült reneszánsz stílusjegyeket magán hordozó Haller-Bethlen kastély
  • Haller-udvarház
  • A Guthman-Valenta kastély
  • Unitárius templom
  • Református templom
  • Temető.

A térség emblematikus személyei: 

  • Bod Péter történetíró.
  • 1722 és 1757 között Bethlen Kate írónő élt itt és Fogarason felváltva.
  • A térség szülöttei:  1912-ben Balássy Gyula fafaragó és 1950-ben Katz András, Izraelben élő képzőművész látta meg Olthévízen a napvilágot.