Péterfalva

ismertető


Megye: Fehér megye.
Erdély régió.

Péterfalva a Sebes folyó  partján fekvő Fehér megyei falu, mely közigazgatásilag Szászsebessel alkot egyazon egységet. Szászsebes egyébként tőle négy kilométerre található.

Elnevezése
minden bizonnyal egykori birtokosához, Vízaknai Péterhez kapcsolható.

Az első írásos forrás, mely konkrét említést tesz róla, a XIV. századból származik. Ebben a forrásban még villa Petriként olvashatunk róla. Az idők során viszont több névalakja is ismert: Villa sub Castro Petri , Peturfalua , Peterfallus, Petersdorf , Péterfalva.

Története röviden
A középkorban szászsebesszéki szász faluként említik a források. A XVII. századtól Vitéz Mihály seregei több ízben is megtámadják, majd a tatár seregek dúlták fel. Ezt követően jelentős számú landert telepítettek ide. A XIX. századtól a falu Szeben vármegye része.

A XIX. század a dinamikus fellendülést hozta el: papírgyárat létesítettek, ezt Szászsebessel vasút kötötte össze, a szocializmus alatt borászati központtá vált.
A XX. század végén burkolatkőgyártás is zajlott itt.

Lakosság:
1900-as összeírások alapján a lakosság nagy része német, de nem elhanyagolható az itt élő magyar és román kisebbség számaránya sem.
2002-es statisztikák arról árulkodnak, hogy a domináns számú románság, a továbbra is kisebbségben lévő magyarok és németek mellett ekkor már cigányok is éltek itt.

Látnivalói:

  • A Sebes-völgyi néprajzi múzeum.
  • XX. századi római katolikus temploma
  • evangélikus temploma és temetője
  • ortodox templom.