Pókafalva

ismertető


Megye: Szeben megye.
Erdély régió.

Pókafalva Szeben megyi község.

Története


Határától nyugatra a régészek fontos leleteket tártak fel: őskorból származó lakóépítményt. Ez  a lelet fontos bizonyítéka, hogy ősidők óta lakott terület. Az első írásos források, melyek említik a községet a XIII. századból származnak. Ebben még Pokafalua néven olvashatunk róla, de az idő során több névalakja is ismert: Duabus Turribus , Pouka Cheuturn  Poka , de Buabus Turribus , Pókafalva , Czwen Turren , Dörna .

Lakossága


Az 1850-es összeírások arról számolnak be, hogy ez itteni lakosság nagy része román nemzetiségű csekély német is roma kisebbséggel.
1992-re ez az arány nem módosult jelentősen.

Látnivalói

Az 1400-as években épült az eredetileg kéttornyú lutheránus templom. A XX. század elején a két torony váratlanul leomlott. A templom átépítésére az idők folyamán többször is szükség volt, például az 1700-as években, az akkor uralkodó művelődéstörténeti korstílus ízlése szerint alakították át. A templomban található falfestmények nagy része napjainkban is megtekinthető.
  • A település református templomát a XV. században a pálos rendi szerzetesek használták kolostorként. Később a ferencesek, majd János Zsigmond által megajándékozott világi birtokosok  kaparintják meg. Az építmény ajtókerete a reneszánsz stílusjegyeit hordozza magán.

Fotók a régióból

Ajánlat
Szováta
Koltó
Gyimesfelsőlok
Marosfő