Rehó

ismertető


Megye: Fehér megye.
Erdély régió.

Rehó  a Nagy-Székás patak bal partján fekvő Fehér megyei falu, mely Szászsebestől csupán hat kilométerre található.

Elnevezése
minden bizonnyal német eredetű szóból származik, mely magyarra fordítva annyit tesz: gazdag berek. Történeti névalakjai: Ryho, Ryon és Rychova , Rychau , Rychen.

A falu egykori és mai helye nem esett egybe. Régebben ugyanis a mai főút mellett volt.
Miután a XVII. században elpusztult, románokat telepítettek ide. Német községi nyelv helyett fokozatosan a román vált használatossá. Ortodox iskolája a XVIII. század elejétől működött.

A XIX. századtól Szeben vármegye része. Ezidőtájt a férfiak érdekes hajviseletet hordtak: középen kettéválasztott hosszú hajat.
A település belterülete az alábbi ágak között oszlott meg: 57%-a volt szántó, 13%-a legelő, 11%-a erdő (tölgyes), 7%-a rét és 6%-a szőlő. A gazdaságban egyre jelentősebbé vált a szőlőtermelés, a földeket pedig háromnyomásos földműveléssel művelték.


Lakosság:
1910-es összeírások alapján a lakosság nagy része román, de nem elhanyagolható az itt élő cigány kisebbség számaránya sem.
1992-es statisztikák arról árulkodnak, hogy a domináns számú románság mellett továbbra is éltek itt cigányok.

Itt született a XIX. századi híres grafikus Ioan Constande.