Szabéd

ismertető


Megye: Maros megye.
Erdély régió.

Szabéd Marosvásárhely közelében fekvő falu, Maros megyében. A lakosság nagy része unitárius.

Története röviden

Az első írásos forrás, mely említi, a XV. századból származik. Ebben a forrásban még Zabedyként olvashatunk róla. A település határában fekvő területet Földvárnak hívták, és a település lakosai szerint itt állt egykor egy vár.
A vár lakossága az 1800-as években érkezett meg arra a területre, ahol napjainkban is élnek.
A reformáció hatására a lakosság nagy része unitárius lett.
1910-ben keletkezett összeírások alapján legnagyobb arányban magyar nemzetiségűek élnek itt, csekély számú román kisebbséggel.

A falu egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig képezte a Marosi felső járás részét, Maros-Torda vármegyében.

1992-es népszámlálási adatok szerint az itt élők domináns része magyar, és továbbra is csekély a cigányok és a románok száma.


Látnivalói

  • A település nyugati határában sóskút áll, és erdő övezi, mely védett.
  • Az ortodox fatemploma és a XVII. században épített református fatemplom napjainkban is megtekinthető.
  • A XIX. század utolsó éveiben épült fel a település végében található dombon az unitárius templom.

Szabédről származott. . .

a híres költő Szabédi László családja. A költő mindigis azt vallotta, hogy a település a szülőföldje.