Szásztörpény

ismertető


Megye: Beszterce-Naszód megye.
Erdély régió.

Szásztörpény falu Beszterce-Naszód megyében található falu.  

Története röviden:


A település határától nem messze őskori (La Tène és Hallstatt  kultúrához kapcsolódó)  és ókori leletekre bukkantak


Az első írásos források a 14. században keletkeztek. Az ismert pápai tizedjegyzékben még teljesen más elnevezéssel (Cupinum  Tripio) illetik. Az idők során többször is változott elnevezése.

A falu egyik  temploma a 14. században épült román stílusban. Építői feltehetően az Ágoston-szerzetesi rend tagjai voltak. A templom nagyon fontos funkcióval bírt ; hiszen Szásztörpény búcsújáróhely volt.

Lakossága:

Az 1800-as népszámlálási adatok arról számolnak be, hogy a lakosság legnagyobb része német, csekély roma és román kisebbséggel.

2002-ben a nemzetiségek közül  a románok a legdominánsabbak számukat tekintve, csekély számú cigány nemzetiséggel vegyítve . Vallást vizsgálva pedig a lakosság nagyrészt ortodox.