Székelyszenterzsébet

ismertető


Megye: Hargita megye.
Erdély régió.

Székelyszenterzsébet a Mogyoró patak kétoldalán magas dombsorok között fekvő Hargita megyei falu, mely közigazgatásilag Románadrásfalvával alkot egyazon egységet.Története röviden

A települést említő írásos forrás a középkorból származik. Ez a forrás beszámol a református templomról, melyet szent Erzsébetnek szenteltek fel, Orbán Balázs szerint 1402-ben.
Elhanyagolt állapota miatt a XIX. században bontották le, de ugyanebben az évszázadban az újat is megépítették helyére. Tornya az 1870-es években keletkezett. A nagy befolyással rendelkező Eössi család udvarházát is itt építette, csak úgy, mint a Kemény-Orosz család. Napjainkban egyik kúria sem látható.
Az 1910-es összeírások alapján a lakosság nagy része magyar.
1992-es népszámlálási adatok ennél kissé árnyaltabb képet mutattak, a domináns számú magyarság mellett ugyanis élt itt román és cigány nemzetiségű is.
A település egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig képezte a Székelykeresztúri járás szerves részét Udvarhely vármegyében.

Itt született. . .

az irodalomtörténész Nagy Géza, A XX. századi festő Abodi Nagy Béla és az erdélyi szombatosság alapítója Péchi Simon.