Szerdahely

ismertető


Megye: Szeben megye.
Erdély régió.

Szerdahely a Nagyszeben-Szászsebes főút mentén fekvő Szeben megyei falu, melyhez közigazgatásilag Doborka és Kisapold tartozik.   A település Nagyszeben közelében található.

Története röviden

Az első írásos források, melyek említik, a XIII. századból származnak. Ebben a forrásban még Rwzmarkként írnak róla. A Szeben megyei szerdahelyszéki járás központja. A település lakosai első ízben az oroszok, majd a székelyek és szászok voltak.   Számuk azonban fokozatosan lecsökkent, és helyükre a románság telepedett be. A falu temploma az 1500-as években épült az akkor uralkodó művelődéstörténeti korszak, a gótika jegyeit magán viselvén. A templomot a későbbiekben erődítették is. A vizaknai csata előtti napon, itt szállt meg Bem tábornok serege.

Az 1910-es népszámlálási adatok szerint a lakosság nagy része román nemzetiségű, de számukat tekintve hasonlóan magas arányban élnek itt németek is, viszont a források magyarokról is beszámolnak. A település egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig volt a Szerdahelyi járás székhelye Szeben megyében.
2002-es népszámlálási adatok arról árulkodnak, hogy a románok száma a legdominánsabb, de jelentős a cigány kisebbség is. Magyar már alig él itt.