Tarcsafalva

ismertető


Megye: Hargita megye.
Erdély régió.

Tarcsafalva Hargita megyében található település.

Története röviden


Az első írásos forrás, mely konkrétan említi, az 1333-as pápai tizedjegyzék, melyben Tortha névalakban olvashatunk róla, de az idők során több névalakja is ismert: Tarka, Tarchafalva,   Tarcsafalva.

Ebben az időben már állt plébániatemploma, de a papnak kiléte nem ismert. Az 1300-as években már gótikus stílusjegyekkel egészítették ki. A templom kapcsán hiteles forrásoknak bizonyulnak Orbán Balázs írásai.

"mely szép arányaival s díszes ékítményeivel gyönyörködteti a szemet. . . " Poligon záródású a szentélye, ablakai csúcsívesek, a fő és mellékkapu is gótikus stílusjegyeket hordoz magán.

A hajó és a szentély is boltozott volt régebben, ezt alátámasztják a régebbi gyámköves és támpillérmaradványok. XVIII. századi deszkamennyezete, liliomszerű virágmotívumokkal díszített szentségfülkéje, festett, kazettás mennyezete rendkívül különleges.

A XVIII. század első felében építették meg az új tornyát, de a régi harangot nem vitték át. A XIX. századra állapota annyira rossz lett, hogy le kellett bontani, de az így keletkezett anyagokat az új építmény építésénél felhasználták.


A település egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig képezte  a székelykeresztúri járás szerves részét Udvarhely vármegyében. A XIX. század második felében különös írásjelek kerültek elő a leomló vakolat alól.


A középkorban a lakosság nagy része még katolikus volt, az 1517-es reformációt követően nagy részük azonban fogékony lett az új hitre. Az unitáriusok a század elején már templomukat is felépítették.


Lakosság

Az 1992-es népszámlálási adatok alapján a lakosság 100%-a magyar, felekezeti hovatartozásukat tekintve unitáriusok.