Válya

ismertető


Megye: Hargita megye.
Erdély régió.

Válya Hargita megyei erdélyi település , mely egyazon egységet alkot a Maroshévíz municípiummal.

Története röviden

A település egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig képezte az Régeni járás részét Maros-Torda vármegyében.

Népessége

1992-es népszámlálási adatok ennél kissé árnyaltabb képet mutattak, a domináns számú románság  mellett ugyanis élt itt magyar , cigány és német nemzetiségű is.
Felekezeti szempontból legtöbben ortodoxok, de jelentős a római katolikusok száma is. Csekély számban vannak a görög katolikusok a pünkösdisták, a baptisták az adventisták, egy fő pedig unitárius.