Vargyas

ismertető


Megye: Kovászna megye.
Erdély régió.

Vargyas a Persányi-hegység keleti előterében, a Vagyas-patak mellett fekvő Kovászna megyei falu, mely az erdővidéken terül el.
Sepsiszentgyörgy innen csupán 57 kilométerre van, Bartó is csupán 9 kilométerre.

Neve. . .

minden bizonnyal onnan ered, hogy ezen a területen élő varjúk száma magas.

Története röviden

Az első írásos forrás, mely konkrét említést tesz róla, a XIV. századból származik. Ebben még Vaygiasként olvashatunk róla. Már a római limes egyik jelzőtornyának maradványát is felszínre hozták, amely bizonyítja, hogy hosszú idők óta lakott terület.

A középkorban keletkezett vár maradványai a Rika - erdőben láthatóak. Ezt Attila váraként is ismerik.
A falu régi is mai területe nem esett egybe, hiszen csak a tatárjárás után telepedett mai területére a  lakosság, eredetileg a Trencsen hegyen éltek.

Református temploma az 1200-as években épülhetett, de a XV. században gótikus stílusban átépítették, majd a XIX. században bontották le. Anyagait az új templom építésénél hasznosították.

A település határától nem messze a régészek egy templom alapköveire bukkantak, melyet minden bizonnyal Szent Márton tiszteletére szenteltek.
Az itteni ortodox templom XIX. századi. Emellett a Dániel család két kúriát épített ide, mely a török csapatok martalékává vált.

XVII. századi reneszánsz várkastélyát a császári csapatok rombolták le. Hiába renoválták, ma elhanyagolt állapotban áll. Udvarában áll a dendrológiai park.

A település határától nem messze bányászott vas és szén jelentős volt a település gazdaságában.

XX. század

Az 1910-es összeírások alapján a lakosság nagy része magyar.
1992-es népszámlálási adatok ennél kissé árnyaltabb képet mutattak, a domináns számú magyarság mellett ugyanis élt itt román és cigány nemzetiségű is.

A település egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig képezte a Homoródi járás szerves részét Udvarhely vármegyében.


Az alszegi templomot a XX. száad végén bontották le. Az istentisztelet ezután a Dániel- kastélyban volt.


A vargyai templom építése 1997-ben kezdődött. A munkálatoknál felhasználták a középkori falmaradványokat, a régi keresztelőmedencét, faldarabokat.

A munkálatok 2005-ben fejeződtek be. Ekkor szentelték fel a templomot.


Látnivalói

  • A Súgólik, mely egy 56 méter hosszúságú barlang a Súgó-patak völgyében.
  • Egy középkorban épített templom maradványai.
  • A római korból származó hagymási vár maradványai.
  • A Dániel-kastély.
  • A Borsil néven palackozott ásványvíz.

Vargyas híres emberei

  • Itt született a híres műfordító Adorján Jenő aki nyelvtanárként is tevékenykedett.
  • Szintén Vargyas szülötte Borbáth Károly történész.
  • Nagy befolyással rendelkezett a Dániel család, amelynek sok tagja származik innen: Dániel István ( XVII. századi műfordító és író) ; Dániel Polixénia ( XVIII. századi író); Dániel Gábor (XIX. században a székely népgyűléseket vezette Udvarhelyen volt főispán , emellett az Unitárius Egyház főgondnoka és a Magyar Történelmi-, Genealógiai és Heraldikai Társulat oszlopos tagja).


Testvérvárosa  1991 óta a magyarországi Vésztő.