Vledény

ismertető


Megye: Brassó megye.
Erdély régió.

Vledény egy város Erdélyben, a Barcaságban, Brassó megyében.

Földrajzi fekvését tekintve:

Feketehalomtól 11 km-re található az E68-as főút jobb oldalán, a Persányi-hágó barcasági végénél.

Neve:

Eredetileg a román Vlad személynévből ered. Első írásos forrás: 1570-ből származik.

Története

Románok alapították a települést. A rákóczi-szabadságharc lezérésa után  lakossága  68 jobbágy- és 16 zsellércsaládból állt. Írsos források alapján az első iskola 1798-ben alakult. 1824 került ide egy görög tanító,   aki tanította a gyerekeket. 1848-ben kitört a kolerajárvány , amely 470 lakos életét követelte.1863-ban  Fogaras vidékéhez csatolták. A vasút megépítéséig lakóinak fő megélhetési forrása a szekerező kereskedelem volt: a környék iparcikkeit , a havasalföldi halat, a vajdahunyadi, a parajdi sót, orockói és dornai vasárukat, a csicsói malomkövet és a medgyesi bort értékesítették.   Hunfalvy János  írt a településről meleg szavakat1887-ben : "módos falunak" titulálta.

Lakosságát tekintve

etnikailag és vallásilag  igen megosztott, hiszen:
1900-ben 1390 lakosából 1360 román, 21 német és 8 magyar anyanyelvű; 1358 ortodox és 21 evangélikus vallású volt. Ez az etnikai és vallási sokszínűség a mai napig is elmondható a településről.

Híres emberek:

  •  Dumitru Stăniloae teológus, aki a kereszténység ortodox  ágához tartozik.