Zalatna

ismertető


Megye: Fehér megye.
Erdély régió.

Zalatna az Ompoly partján fekvő Fehér megyei város, mely Gyulafehérvártól csupán 36 kilométerre található. Közigazgatásilag az alábbi települések tartoznak hozzá: Botești, Budeni, Bulbuk, Fenes, Fântinele, Kénesd, Nagyompoly, Ompolygalac, Ompolykövesd, Părău Gruiului, Pirita, Runc, Rusi, Suseni, Valea Mică és Viltori .

Elnevezése
Minden bizonnyal egy szláv főnévből ered, melynek jelentése: arany. Ez utalásként értelmezhető egykori aranybányáira.

Története röviden:

A település már a római korban lakott terület, sőt aranybányái miatt központi szerepet töltött be. A honfoglaló magyarok szláv lakossággal találkoztak itt. Az első írásos forrás, mely konkrét említést tesz róla, a XIII. századból származik. Ebben Zalatnaként olvashatunk róla. A szlávokat feltehetően az Árpád-házi királyok telepítették ide, majd mezővárosi titulust nyert, végül pedig II. Rákóczi György közben járásával a bányászat fellendítése érdekében érkeztek ide körmöczbányai bányászok. A bányászközösségek idővel az ellenállás gócpontját képezték, érdemes itt megemlíteni a Horea és Closca féle felkelést.

A XVIII. század a meg-megújuló román paraszti mozgalmak időszaka volt.
Itt mészárolták le a zalatnai polgárokat a románok 1849-ben.


Lakosság:

1910-es összeírások alapján a lakosság nagy része román, de nem elhanyagolható az itt élő magyar és német kisebbség számaránya sem.
1992-es statisztikák arról árulkodnak, hogy a domináns számú románság, a továbbra is kisebbségben lévő magyarok és németek mellett ekkor már cigányok is éltek itt.


Fotók a régióból

Ajánlat
Csomakörös
Nagysebes
Aranyosvágás