Aranyosgerendi Református templom

Aranyosgerendi Református templom adatai:
cím:
Aranyosgerendi Református templom
Aranyosgerend
nyitva:
egész évben
ismertető

Aranyosgerend település Kolozs megyében, az Aranyos folyó partján található, első említése 1268-ból származik, egy földvásárlás leírása, mely Gerend nevét említi.

Aranyosgerend református temploma Erdély egyik legrégebbi temploma, mely 2004-től műemlékvédelem alatt áll. Építéséről pontos adat nem maradt fenn, de 1290-ből való írásos emlékben bizonyíték olvasható arra vonatkozólag, hogy a templom ebben az időben már állt. Az írásban az áll, hogy egy István nevű pap sekrestyét építtetett. Ez valószínűleg a román stílusú református templom sekrestyéje. A templom déli fala még mindig a jó állapotban megmaradt 13. századi fal, rajta a román stílusú lóherés ablakkal. A templom történetéről annyit tudni, hogy Péter és Pál, akik valószínűleg pénzes földbirtokosok vagy a falu tulajdonosai voltak, 1299-ben újjáépítették, ekkor kapta mai formáját. Boldog Erzsébet tiszteletére szentelték fel. Néhány feltételezés szerint az 1299-es átépítés magának a templomnak a megépítése ahhoz a sekrestyéhez, melyet az említett István nevű pap építtetett fel. Az 1299 valószínűleg az építés befejezésének évszámára utal, befejező momentumként falazhatták a feliratos táblát a déli homlokzatba.

            Nem csak Erdély egyik legrégebbi temploma, de Erdély legkorábbi építési feliratait is itt lehet megtalálni. Ezek megnevezik az építőket, képet adnak a templom építésének menetéről, felújításokról.

            A 14. században újabb átépítés következett, a torony második szintjének gótikus lőrés ablakai ekkor készültek és valószínűleg a falképek is. A 15. században zavaros időszak következett, a templom különböző felekezetek kezelése alá került. Volt lutheránus, unitárius, katolikus. 1629-től 1861-ig reformátusok birtokában volt. 1629-ben került Bethlen Gábortól, Kemény Boldizsár kezébe és egészen 1861-ig a Kemény családé volt. Ebből az időből nem sok adat maradt fenn. 1704-ben újraöntették a harangot, kisebb javításokat végeztek a templomon, és számos adományt juttattak ide. A templom nyugati karzatát a 18.-19. században állították, 1815 és 1816 között készült el a szószék, szintén a Kemény család tagjainak jóvoltából. A kriptát is felújították, a régi hamvakat egy fülkébe gyűjtötték. A torony legfelső szintjét is ők építették, az időpont bizonytalan. 1842-ben lett orgonája a templomnak, adományozása Kemény Miklós nevéhez fűződik.

            A 20. században a templom több kisebb-nagyobb restauráláson, újjáépítésen esett át. A felújítások évszámai a következők: 1911, 1949, 1981-1982. A legutóbbi, nagy hangvételű, szakszerű felújítás 1989 és 1990 között történt. Daróczi Miklós mérnök irányította a munkálatokat. Ekkor bontották ki a befalazott román stílusú ablakokat, a szószéket, a kőfelületeket, megszabadították az olajfestéktől, a meggyengült vakolat helyére új, fából készült, kissé díszes mennyezet került és a falképeket is feltárták. A falképek feltárását, restaurálását képzett restaurátor, Pál Péter szakember végezte, a kazettás mennyezetet Daróczi Julianna tervezte.

            A templom, külső megjelenésében igen egyszerű, mint általában a gótikus épületek. Alaprajza is csupán a minimumra szorítkozik: hajó, egyenes záródású szentély, torony. A déli bejárathoz egy kisebb előcsarnok csatlakozik, itt található a kriptába vezető lépcső. Az épület teteje egyszerű nyeregtető. Az épület köveinek egy része valószínűleg egy ókori város romjainak kövei. Ennek bizonyítékai a restauráláskor megtalált római kori sírkövek és feliratok.

            A megvilágításról régebben az 1980-as felújításkor feltárt két résablak és a szentély körablaka gondoskodott. A ma is látható templomkialakításnál a déli falon két 19. századi félköríves ablak található, a szentély ablaka pedig egy kőből faragott mérműves ablak, ami a gótikus átalakítás idejéből származhat. Valószínűleg a torony második szintjén vágott ablakokkal egyidőben készült. A hajó mennyezete kazettás, 135 kazettából áll, melyeknek egy része barna, a többi kék alapon fehér virágmintás.

            Még mindig tartanak református istentiszteletet a templomban.