Bágyon

ismertető


Megye: Kolozs megye.
Erdély régió.

Bágyon a Bágyoni- patak mellett, Torda közelében fekvő Kolozs megyei falu, mely Várfalvához tartozik közigazgatásilag.

Elnevezése

Egy magyar eredetű személynévből, a Bagonból ered. Ez a név pedig a szláv Bada férfinévből.

Története röviden

Az első írásos forrás, mely említi a XIII. századból származik. Ebben a forrásban még Bagumként olvashatunk a településről, amely a XVIII. században már a székely huszárezred szerves részét képezte.

Lakossága:

Az 1910-es népszámlálási adatok szerint a lakosság nagy része magyar, de nem elhanyagolható az itt élő románság számaránya sem.

A település egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig képezte a Torockói-járás részét Torda-Aranyos vármegyében.

1992-es adatok, min 755 lélekszámú település írnak róla.

Bányon látnivalója. . .

középkorban épült unitárius temploma, melyet az idők során többször építettek újjá, alakítottak át. Tornya és hajója időben később, előbbi a XVII, utóbbi pedig a XIX. században épült. A templomot védőfal vette körül.

Itt született. . .

  • a prózaíró és költő Bányoni Szabó István és Ócsai Péter, aki nemcsak politikus, de Nógrád megye alispánja, Trencsén és Zólyom vármegye főispánja is volt. II. József ellenzékének oszlopos tagját és szószólóját is megtestesítette, aki a rendszert maró kritikával bírálta.


Fotók a régióból

Ajánlat
Gyergyószárhegy
Székelyudvarhely-Libán
Szováta
Lápos