Bolgárcserged

ismertető


Megye: Fehér megye.
Erdély régió.

Bolgárcserged Balázsfalvától 12 kilométerre fekvő Fehér megyei falu Erdélyben.Elnevezése:
Minden bizonnyal a közelében folyó patakról kapta (román és magyar névalakot egyaránt).

Története röviden:

Az első írásos forrás, mely konkrét említést tesz róla, a XIV. századból származik. Ebben a forrásban még Bolgarchergewd ként olvashatunk róla. Egyes források Kiscsergednek említik.

A XX. században folyó helységnévrendezéskor viszont a középkorban már használatos névalak mellett döntöttek, hogy egyértelműen megkülönböztethető legyen a Kis-Küküllő vármegyei Kiscsergedtől.

Bolgár lakosságáról:
Az 1200-as években a bolgárok betelepülésével alakult ki a falu. Diód várbirtokához a XV. században csatolták. Az 1517-es reformáció hatott az itteni lakosságra, hiszen evangélikus hitre tértek át. Ami a románságtól egyértelműen megkülönbözteti a bolgárokat az nem a családneveik, hanem egyedi keleties rítusaik. A XIX. századi nyelvcsere alkalmával a román nyelv használata általánossá vált az itt élők körében.

Ljubomir Miletics folklorista tevékenysége kiemelkedő a XX. század során.


Lakosság:

1910-es összeírások alapján a lakosság nagy része román, de nem elhanyagolható az itt élő magyar és német kisebbség számaránya sem.

1992-es statisztikák arról árulkodnak a románság számaránya 100%. Felekezeti szempontból többségük ortodox, jóval kevesebb a baptisták száma.