Bonyha

ismertető


Megye: Maros megye.
Erdély régió.

Bonyha a Kundi és a Jövedicsi patak torkolatánál fekvő Maros megyei községközpont, melyhez közigazgatásilag az alábbi települések tartoznak: Bernád, Dányán, Gógán, Jövedics, Kund és Leppend.
Dicsőszentmárton innen csupán 16 kilométerre van.Elnevezése

minden bizonnyal egy magyar személynévből ered. Bonyhának hívták ugyanis a falu legelső birtokosát.

Története röviden

Már Szent-István kori faluként Anonymus gestáiban is olvashatunk róla. Az első írásos forrás, mely viszont konkrét említést is tesz a településről, a XIII. századból származik. Ebben a forrásban még Bahnaként olvashatunk róla. Majd egy évszázaddal később egyházas hely, a XV. századi források pedig várkastélyáról írnak.

A gróf Bethlen család több tagja is élt itt, Bethlen Farkas pedig személyesen kezdeményezte az átalakíttatást. Az itteni vár életéről jelentős információkat tudhatunk meg Bethlen Kata írásaiból.
A XVIII. században itt fogták el a kuruc katonák Acton tábornokot.

Még egy vár épült ide, de azt le kellett bontani.
A környező településekhez képest fontos privilégiumokat harcolt ki a lakosság: vásártartási jogot például.


Az 1910-es összeírások alapján a lakosság nagy része magyar, de nem elhanyagolható a románság száma sem.

A település egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig képezte az Dicsőszentmártoni  járás részét Kis-Küküllő vármegyében.

1992-es népszámlálási adatok  kissé árnyaltabb képet mutattak, a domináns számú magyarság mellett ugyanis élt itt román és cigány nemzetiségű is. Felekezeti szempontból a lakosság többsége ortodox, de nem sokkal kevesebb a reformátusok száma sem.

Látnivalói

  • Az 1600-as évek elején építették meg a református templomot, de emellett még a településnek három temploma is van.
  • Napjainkban is megtekinthető az 1500-as években épített négy saroktornyos várkastély. A második világháború idején a lakosság bontotta le az épület nagy részét, de napjainkban polgármesteri hivatalként funkcionál.