Csíksomlyó

ismertető


Megye: Hargita megye.
Erdély régió.

Csíksomlyó a Somlyó-patak völgyében található Hargita megyei falu, mely közigazgatásilag és területileg is egységet képez Csíkszeredával. Híres búcsújáróhely és fontos kulturális központ. Minden évben hagyomány, hogy pünkösd idején itt búcsút tartanak.   

Története röviden

Az első írásos forrás, mely konkrét említést tesz a településről, a XIV. században keletkezett. Ebben a forrásban még Sumlovként olvashatunk róla. Arról is tudósít, hogy már ekkor templom állt itt, a XV. században pedig a ferences rendi szerzetesek kegytemplomot építettek.
A Hunyadi marosszentannai győzelme és a Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelték.
A XVII. században kápolnát is húztak mellé, de az ellenség csapatai többször leamortizálták.
A XIX. században uralkodó barokk stílusnak megfelelően építették át.
Berendezésének egyik kulcsfontosságú darabja Madonna -szobra.
A templom melletti kolostor az oktatás fontos helyszíne volt, egészen napjainkig fontosak az itt talált ősnyomtatványok és könyvtárából megmaradt darabjai.
A település egészen 1920-ig képezte a Csík vármegyei Gyergyó- és Kászonszék járás szerves részét.
Csíkszeredával 1959-től képez egyazon területi és közigazgatási egységet.

Látnivalói

 • XVIII. századi Nepomuki Szent János kápolna, melyet a Tolvajos-tetői győzelem tiszteletére építettek.
 • A településen a domboldalban három kápolna található:
 1. Salvator-kápolna, melyet az 1456-os nándorfehérvári diadalemlékéül állítottak.
 2. a 15. -17. században keletkezett Szenvedő Jézus kápolna.
 3. A Szent Antal kápolna, mely építési költségeit Hallerkői Haller Krisztina állta.
 • Tüdőszanatórium és kórház is van itt.
 • Borvízforrását a lakosság ásványvízként fogyasztja.
 • A XVIII. században megépült római katolikus gimnázium épülete napjainkban gyermekotthonként funkcionál.

Híres emberek

 • Fodor Sándor író a település szülötte.
 • XX. századi történész Pál Péter is itt született. A csángók életét kutatta.
 • Kájoni János polihisztor tudós Kájoni-kódex néven ismert zenegyűjteményt itt alkotta .
 • Damokos Kázmér itt halt meg. Nevéhez fűződik a katolikus egyház megerősítése, a rekatolizáció előremozdítása.