Ikland

ismertető


Megye: Maros megye.
Erdély régió.

Ikland a Káli-patak völgyében fekvő Maros megyei falu, mely közigazgatásilag Nagyernyével képez egyazon egységet.
Marosvásárhely innen csupán 12 kilométerre van.

Elnevezése. . .

egyes elképzelések szerint Ilkáróll és Kapanámról ered. Előbbi egy bátor székelyasszony, utóbbi pedig a település lelkésze volt.

Története röviden

Egyes elmondások alapján a település régi területe nem esik egybe mai területével. Akkoriban ugyanis a Domb nevet viselő területen állt. Ezt konkrét leletek is igazolják.
A források beszámolnak egy kolostorról is, melynek élén Kappan állt. A XVII. századra már olyan kulturális fejlettségi szintet ért el, hogy iskolával is rendelkezett.

Az 1910-es összeírások alapján a lakosság nagy része magyar.
A település egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig képezte a Maros-Torda vármegyében található egyik  járás szerves részét.
1992-es népszámlálási adatok ennél kissé árnyaltabb képet mutattak, a domináns számú magyarság mellett ugyanis élt itt román és cigány nemzetiségű is.


Látnivalói

  • Az 1800-as években épült meg a falu centrumában unitárius temploma, mellyel szemben szintén a XX. században épült meg a református templom.

Iklandon született. . .

a híres író György László.