Kerc

ismertető


Megye: Szeben megye.
Erdély régió.

Kerc az Olt folyó bal partján, Nagyszeben közelében fekvő Szeben megyei községközpont, melyhez közigazgatásilag az alábbi falvak tartoznak:  Gainár és Oláhújfalu.

Története röviden

Az első írásos forrás, mely említést tesz róla egy XIII. századból származó oklevél, melyben a Benedeki erdélyi vajda tulajdonát képezi, aki úgy tett rá szert, hogy a románoktól egyszerűen elvette. Ebben a forrásban még Kerchként olvashatunk róla.

Az itt található cisztercita templom és kolostor az 1400-as években épülhetett, de erre és alapítására vonatkozó dokumentációt még nem találtak. Hanyatlása az 1500-as években kezdődött meg. Ekkor az a döntés született, hogy a kolostor egy részét átformálják templommá. Ezt a szász evangélikusok szerezték meg. Az itt álló udvarház a templommal egyetemben folyamatosan hanyatlott.

1910-es összeírások alapján a lakosság nagy része német, de nem elhanyagolható a románság száma sem.
A település egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig volt az Alsóárpási járás része Fogaras megyében.
Az 1992-es népszámlálási adatok arról tudósítanak, hogy legnagyobb számban már a  román nemzetiségűek élnek itt, de fellelhető még német, cigány és magyar is.


Kercen született

az erdélyi költő Viktor Kästner, akinek munkássága azért érdekes, mert műveinek nagy részét szász tájszólásban írta.