Ketesd

ismertető


Megye: Szilágy megye.
Erdély régió.

Ketesd a Bot patak völgyében fekvő falu, nem messze Bánffyhunyadtól, Szilágy megyében.

Elnevezése:


Az első írásos források, melyek említést tesznek a faluról, a 14. századból származnak . Ezen forrásokban először Ketesd néven olvashatunk róla, de az idők során többféle névalakja is ismert : Kethesd, Kettesd.

Története röviden:


A hitélet fontosságát bizonyítja, hogy a falu temploma a Váradi Püspökség Kalotai Főesperességhez tartozó temploma és egyháza már a 11. századtól.

A reformáció hatásaként a lakosság nagy része fogékony volt az új tanokra és felvették a református vallást.
Egészen 1920-ig a Bánffyhunyad járás része volt.

Látnivaló

A falu gótikus stílusban épült templomát a híres építész Kós Károly tervei szerint átépítették. Az eredeti építmény mennyezetét Gyalui Asztalos János által elkészített kazettái díszítették, amit a felújítást követően vissza is helyeztek. Harangja, és szószékkoronája is a 18, énekmutatótáblája és szószéke pedig a 19. századból származik. Kis Lőrinc mester nevéhez fűződik a cinterem díszes kapujának megépítése.