Magyarsáros

ismertető


Megye: Maros megye.
Erdély régió.

Magyarsáros a Sós-patak völgyében fekvő Maros megyei falu, mely közigazgatásilag Szászbogánccsal képez egyazon egységet. Dicsőszentmárton csupán 9 kilométerre van innen.


Története röviden

Az első írásos források, melyek konkrét említést tesznek róla, a XIV. századból származnak. Ebben a forrásban még Sarusként olvashatunk róla. A középkorban építették meg a település templomát, de a térség földrajzi adottságai miatt állapota életveszélyessé vált, így szükségessé vált elbontása.

A XX. század elején épült meg az itt található unitárius templom, melybe egy XVII. századi haraglábat és harangházat helyeztek.
Gazdasági szempontból rendkívül fontosak az itt található földgázmezők.
Az 1910-es összeírások alapján a lakosság nagy része magyar, de nem elhanyagolható a románság száma sem.
A település egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig képezte a Dicsőszentmártoni járás szerves részét Kis-Küküllő vármegyében.
1992-es népszámlálási adatok  árnyaltabb képet mutattak, a domináns számú magyarság mellett ugyanis élt itt román, cigány és német nemzetiségű is. Felekezeti szempontból többségben unitáriusok, de jelentős az ortodoxok száma is.