Rohi

ismertető


Megye: Máramaros megye.
Erdély régió.

Rohi egy falu, amely közigazgatásilag Magyarláposhoz tartozik, attól csupán öt kilométerre található Erdélyben, Máramaros megyében.

Neve. . .


feltehetően egy ómagyar személynév birtokos képzővel ellátott formájából ered. Az első források, melyek említik a falut a 14. századból származnak. Ezen forrásokban még Ruhy-ként írnak róla.

Története:


Az 1700-as évekig a Bánffy család birtokában álló kenézi jogú faluban az idők folyamán megerődött a kisnemesi réteg.   A 18. században a lakosság nagyrészt sószállíltással és szarvasmarhatenyésztéssel foglalkozott.   Társadalmi hovatartozásukat tekintve a lakosság nagy része ekkor még nemes, ám jelentős a jobbágyság száma. Élt itt még 3 zsellér, 3 kóbor és 2 cigány család is. A szerény számú lakosság mellé a későbbiekben különböző nemzetiségűek  tudatos betelepítését végezték.

Lakossága:


Az 1900-as források arról számolnak be, hogy a falu lakosának nagy része román nemzetiségű, jelentős magyar kisebbséggel. Felekezeti hovatartozásukat tekintve: nagy részük ortodox, de él itt görög katolikus, zsidó és református vallású is.

2002-es adatok alapján az itt élő 764 emberből 763 román, akik az ortodox vallást gyakorolják.

Látnivalók:

  • 1960-ban épült meg az az út, amely segitségével napjainkban már megközelíthető az egykori remetekolostor. A Szent Anna nevet viselő ortodox kolostor a 20. század elején épült, elszeparálva a lakosságtól, egy hegytetőn, melyet tölgyes-bükkös erdő övez.
  • A kolostorhoz tartozó múzeumban megannyi érdekesség (ikongyűjtemények, könyvek, Nicolae Steinhardt cellája és emlékszobra) várja az ideérkezőket.

A falu híres embere:

Nicolae Steinhard, aki a huszadik századi román irodalom egyik emblematikus figurája. Az ortodox teológus kilenc éven át egy kolostorban tevékenykedett szerzetesként.