Székelysárd

ismertető


Megye: Maros megye.
Erdély régió.

Székelysárd a Tompa-patak völgyében fekvő Maros megyei falu, mely Marosvásárhelytől és a közigazgatásilag hozzá tartozó Nyárádszereda közelében található.

Története röviden

Az első írásos forrás, mely említi, a XIV. századból származik. Ebben még Saardként olvashatunk róla.

Az 1600-as években még kietlen terület, ezért volt fonros a Daczó Gergő közbenjárásával megtörtént román jobbágyok betelepítése.

Lakossága


1910-es összeírások szerint a lakosság nagy része magyar nemzetiségű, de nem elhanyagolható a románok száma sem.
A település egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig képezte a Nyárádszeredai járás részét Maros-Torda vármegyében.

Az 1992-es népszámlálási adatok szerint  a lakosság nagy része magyar nemzetiségű, jelentős román és cigány kisebbséggel.
A településen római katolikus templom áll, ez érdekes, hiszen felekezeti szempontból jóval alacsonyabb a római katolikus hívek száma, mint az ortodox és református vallásúaké.


Az itteni lakosság nagy része állattenyésztésből és földművelésből él. A településnek önálló általános iskolája van. Külterületének nagy része vegyes erdő. Az itt csordogáló patak a Nyárádba torkollik.