Torockó

ismertető


Megye: Fehér megye.
Erdély régió.

Torockó az Erdélyi középhegység keleti részén elterülő Torockói, a Székelykő és az Ordas sziklavonulatának szűk völgyében, Kolozsvártól délre fekvő Fehér megyei község.
Nagyenyed innen csupán 23 kilométerre található. Közigazgatásilag Torockószentgyörggyel alkot egyazon egységet.

Érdekesség, hogy az itt található Székelykő miatt olyan, mintha a nap kétszer kelne fel és nyugodna le.

Elnevezése:
Minden bizonnyal a troszk szóból (annyit jelent: vaskő, vassalak) és egy szláv képezőből tevődik össze.

Története röviden:

Az első írásos forrás, mely konkrét említést tesz róla, a XIII. századból származik. Ebben a forrásban még Toroczkoként olvashatunk róla. Az itteni vár, Székelykő már ekkor létezett feltehetően még a tatárjárást megelőzően építtette az Ákos nembeli Toroczkai család. Miután a tatárok és a kunok több ízben támadtak a területre, németeket telepítettek ide. Dózsa paraszt seregei 1514-ben sikeresen elfoglalták, majd a XVIII. században Tiege ostromai okoztak károkat a településnek.

Lakosság:
1910-es összeírások alapján a lakosság nagy része magyar, de nem elhanyagolható az itt élő román és német kisebbség számaránya sem.
1992-es statisztikák arról árulkodnak, hogy a domináns számú románság, a továbbra is kisebbségben lévő románok és németek mellett ekkor már cigányok is éltek itt.

A település egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig képezte a torockói járás szerves részét Torda-Aranyos vármegyében.