Udvarfalva

ismertető


Megye: Maros megye.
Erdély régió.

Udvarfalva
a Maros jobb partján található Maros megyei községközpont, mely közigazgatásilag Marosszentannához tartozik. Marosvásáhely csaupán 7 km-re található innen.

Története röviden

Az első források a XIV. szátadban említik először , ekkor még Oduerfalua néven. Több évszázada lakott hely, ezért is volt lehetséges , hogy határaiban több leletet is találtak. Nevét a Rozsnyai család udvarházáról kapta, mivel a nemesi család ősi helye volt. A  sok áradás miatt, a falu "elköltözött" a Maros bal partjáról a mai helyére. Középkori rendházából és templomából semmi nem maradt. Református templomát a XVIII. században, míg ortodox templomát a XX. században építették. Az 1910-es összeírások alapján a lakosság nagy része magyar.1992-es népszámlálási adatok alapján a lakosság nagy része magyar, a románság száma kevés. Egy fő cigánynak, egy fő pedig szásznak vallotta magát.


Az első írásos forrás, mely konkrét említést tesz róla, a XIV. századból származik. Ebben a forrásban még Oduarfaluaként olvashatunk róla. A település határától nem messze őskorból származó maradványokra bukkantak a régészek, ami egyértelműen bizonyítja, hogy ősi idők óta lakott terület.

Az elnevezés a nagy befolyással rendelkező Rozsnyai családról ered (nemességet a XVI. században kaptak) , akik itt építették meg udvarházukat is.

Földrajzilag kedvezőtlenek voltak a falu adottságai, hiszen az itt csörgedező patak sokszor öntött ki. A középkorban minorita rendház és templom is állt itt. Ortodox fatemploma a XX. században épült, míg református templomát már a XVIII. században megépítették.

Az 1910-es összeírások alapján a lakosság nagy része magyar, de nem elhanyagolható a románság száma sem.
A település egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig képezte a Marosi felső járás szerves részét Maros-Torda vármegyében.
1992-es népszámlálási adatok alapján a lakosság nagy része magyar, de jelentős a románság száma.