Bethlen-katély Bonyhán

Bethlen-katély Bonyhán adatai:
cím:
Bethlen-katély Bonyhán
Bonyha
nyitva:
egész évben
ismertető

Bonyha település Erdélyben, Maros megyében, a Kis-Küküllő partján fekszik. Első említése 1291-ből maradt fenn, mikor Bahna néven, Losonczi Bánffy család birtoka volt írás alapján. A település örökösödés útján került a Bethlen családhoz az 1400-as évek végén, melyet a 20. században bekövetkezett államosításig birtokoltak. A településen eredetileg két kastély állt. A ma már nem látható, két világháború között elbontott másik kastélyt Bethlen János 1675-ben építtette. Ebből mára semmi nem maradt meg, csupán a tervrajzok, melyek alapján készült.

A ma is látható kastély számos átépítésen, bővítésen, javításon ment keresztül az idők folyamán. A kastély első épületét 1545-ben Bethlen Farkas építette. Az 1545-ös alapkőletétel emlékére feliratos kőtáblát állítottak a mai kastély földszintjén. Az akkor épület megjelenéséről semmi nem lehet tudni, csak egy 1711-es leltári jegyzék, azaz inventárium számol be róla kőből faragott keretes, emeletes reneszánsz kastélyként. Később id. Bethlen Elek alakíttatta át az épületet 1679-ben. A munkálatok befejezése előtt elhalálozott, ezért az építkezést fia ifjabb Bethlen Elek folytatta, aki a Rákóczi-szabadságharc ideje alatt a fejedelem szűk köréhez tartozott, majd mikor követte Rákóczit a lengyelországi száműzetésbe, kastélyában a kurucok elől menekülő Acton ezredes és csapata védelmi állást alakított ki. Ifj. Bethlen Elek 1711-ben kegyelmet kapott, hazatérhetett. A német csapatok hatalmas pusztítást végeztek a kastélyon és környékén, ezért Bethlen Elek elkészítette a kastély és a környező birtokok részletes leltárát. Az összeírás szerint a kastélynak erődítmény jellege volt, erős kőfalakkal. Sarkán egy-egy nyolcszög alaprajzú torony, déli oldalán egy erős kaputorony állt. Az egészet pedig vizesárok vette körül. A bástyák közül csak az északi maradt meg. A lakóépület körül különböző gazdasági épületek álltak, többek között lóistálló, terménytároló. A falakon kívül a kastélyt díszkert, veteményes, gyümölcsös és halastó vette körül.

A leltár elvégzése után ifj. Bethlen Elek befejezte az apja által kezdett építkezést. Az építkezés befejeztéről szintén egy kőtábla emlékezik meg, melyen az 1719-es dátum olvasható.

Az archív fotók és rajzok arról tanúskodnak, hogy a nagyobbik kastélyon jelentős átalakításokat végeztek az 1700-as évek vége felé. Az átépítések idejét pontosan megállapítani források hiányában sajnos még nem sikerült.

Az utolsó nagy átalakítást a 19. században Bethlen Farkas végeztette, akit politikai tevékenysége miatt perbe fogtak, ezt követően bonyhai birtokára vonult vissza. Az építkezéshez kapcsolódóan fennmaradt néhány számla is, mely tökéletes forrásként szolgált a munkálatok beazonosításához. Egyik számla Kolozsvárról származik, 1850. június 27-es dátummal és zsalugáterek kifizetéséről szól, egy 1854-es számla pedig gyümölcsfákról és növénykülönlegességekről lett kiállítva, egy harmadik pedig szintén 1954-ben keletkezett számlát berendezési tárgyakról állítottak ki. Ezek alapján valószínűsíthető, hogy 1850-ben a kastély készen volt, csupán a berendezést, igen apró javítások és a park kialakítása zajlott ekkor.

A ma látható kastély háromszintes, 42 helyiségből álló, délnyugati homlokzatú épület. Alaprajza téglalap alakú, ehhez kapcsolódik egy középrizalit és északnyugati irányba egy saroktorony, melyhez egy további épületszárny csatlakozik.

A kastélyban éveken keresztül a bonyhai polgármesteri hivatal működött. Benczédi Albert egykori bonyhai református lelkész kitartó munkával felkutatta az örökösöket, sikerült felvennie a kapcsolatot Bethlen Fruzsinával, aki egy visszaigénylési kérvény benyújtása után 2006-ban megkapta a tulajdonjogot. Az épületet az Erdélyi Református Egyházkerületnek adományozta azzal a feltétellel, hogy közösségi célra fogják használni. Az egyházkerület felújíttatta amennyire anyagi forrásai engedték. Felújították a tetőszerkezetet, kicserélték a csatornákat, lezárták az ablakokat, hogy védjék az illetéktelen behatolóktól, rongálóktól.

Fotók a régióból

Programok
Csíksomlyó, 2019. jún. 7.-2019. jún. 10.

Ajánlat
Szentgerice
Hargitafürdő
Alsócsobánka
Bölönpatak
Magyarzsombor