Adorján-ház I., Nagyvárad

Adorján-ház I., Nagyvárad adatai:
cím:
Adorján-ház I., Nagyvárad
Nagyvárad
nyitva:
egész évben
ismertető

A Nagyváradon látható Adorján-házak, melyekből kettő épült, két fiatal tervező munkái, Jakab Dezsőé és Komor Marcellé, kiknek első nagyváradi tervezésük e két ház. Az épületek kivitelezése Sztarill Ferenc nevéhez fűződik.

            Doktor Adorján Emil 1874-ben született Nagyváradon, apja Auschpitz Adolf volt. Nevét 1890-ben változtatta Auschpitzról Adorjánra. 1893-ban végezte el a budapesti egyetem jogi szakát, később jogból és politikából doktorált. 1898-tól a Gyorsírók Lapjának főszerkesztője volt, 1899-ben pedig az ő vezetésével alakult meg a Gyorsírók Egyesülete. Az irodalom iránti érdeklődése és műveltsége okán hatalmas magánkönyvtárat hozott létre, valamint hatalmas képgyűjteményre tett szert. Keményen dolgozott azért, hogy vagyonos ember legyen. Több ingatlannal rendelkezett és számos, kiemelkedően jövedelmező vállalkozást hozott létre. 1912 és 1919 között a Nagyváradi Ügyvédek Egyesületének elnöke, 1915 és 1916 között az Ügyvédi Kamara alelnöke volt, valamint a nagyváradi városháza jogügyi bizottságának is tagja volt huzamos ideig. 1920 után már csak a vállalkozásival törődött. Átvette a Székely és Boros Mozi- és Filmipari Vállalat vezetését, amit a két világháború között, Dorian Filmkölcsönző Ház néven Románia egyik legjobban működő vállalkozásává fejlesztett. Számos vállalkozásban jelen volt, például ügyvezető elnöke volt az Ipari Banknak, a Fekete Sas Részvénytársaságnak, a Zöld Fa Színháznak és a Passage Filmszínháznak.

            Doktor Adorján Emil építtette a Fekete Sas-palotát, valamint a két fontos műemléképületet, a két Adorján-házat is. 1902-ben vásárolta meg a színházi raktárak melletti saroktelket, ahol 1903-ban építtette fel az Adorján-hátz I. elnevezésű épületet. Az épület lakóházként és ügyvédi irodaként működött.

            Az Adoprján-ház I. a Színház utca és a Szilágyi Dezső utca sarkán álló saroktelken helyezkedik el, "L" alaprajzra épült. Belső udvarában átjáró nyílik a Színház utcából, a gyalogos főbejárat a Szilágyi Dezső utcai szárny homlokzatában nyílik, itt található az emeletre vezető lépcsőház is. Az épület helyiségeinek funkcióiról nem sokat lehet tudni, mert az eredeti tervek nem maradtak fenn. Az épület szintjei a következők: magas alagsor, földszint, első emelet, az utcai oldalon magas attikára emlékeztető, alacsony belmagasságú második szint. Annyi biztos, hogy az alsó szintet a Doktor Adorján Emil magánlakása tölötte ki, mely hat szobából és az egyéb helyiségekből állt. A lakórészre a bejárás a Színház utcáról és egy másik, szintén az udvarról nyíló kapun át történt. A személyzeti szobák az udvar felőli részen lehettek. A felső szintet két lakás alkothatta, melyek négy vagy öt szobával rendelkeztek , a második emeleten helyezkedett el a padlás és ennek egy részén is lakóteret alakítottak ki. A későbbiekben az épületet a jelenlegi formában, több kisebb lakássá osztották.

            Az épületet igazán különlegessé a homlokzat kialakítása teszi, mely vízszintesen három részre osztható. A magasföldszinti részt téglafalazás takarja, ablakai félkörívesen záródnak, ezeket kidomborodó, hullámzó vonalban körbefutó téglakeretelés veszi körül. Az ablakok között ugyanilyen téglasávokkal alakítottak ki ornamentikát. Az emelet homlokzatának felülete sima, ablakai egyenesen záródnak, melyeket a kötényből kiinduló virágdíszítés fog keretbe. Az első emeletet egy lépcsőzetes párkány zárja, mely felfut a második emeltei rész homlokzatára, majd egy stilizált tulipánalakban végződve áll meg. A párkány alatt népi jellegű virágos stukkó húzódik. A harmadik szint, azaz az attika homlokzatát félköríves záródású ablakok törik át, melyek között az első emelet falmezői futnak fel. Ezekben a mezőkben ikerablakok nyílnak, melyeket gazdagon díszítettek, florális mintákkal. A szintet az árkádos részekből összeálló koronázópárkány zárja le.

            A ház lenyesett kialakítású sarkának első emeletén erkélyt alakítottak ki, az attika szintjén háromrészre osztott falmezőt hoztak létre, melyen egy cserépbe ültetett fa látható.