Szeretfalva

ismertető


Megye: Beszterce-Naszód megye.
Erdély régió.

Szeretfalva a Sajó folyó bal partján fekszik Vesztercétől csupán 15 km-re Erdélyben, Beszterce-Nagyód megyében. Közigazgatási egységet  Sajómagyaróssal képez.  

Neve. . .


Nevére vonatkozó első írásos források a 13. századból származnak. Itt még Zereth-ként olvashatunk róla, amely névalak feltehetően egy személynévből ered.

Története:


Az eredetileg szlávlakta település sorsát meghatározta a Szeret-hegy, hiszen elválasztóként funkcionált a Havasalja és a mezőségi királyi esperesség között. A 15. században a település egy uradalomhoz tartozott, majd 400 év múlva pedig Beszterce-Naszód vármegye része.


Az 1848-49-es szabadságharc egyik összecsapása itt zajlott: Urban és Riczkó Ignácz seregei itt mérték össze erejüket.
A 20. században pedig megépült Dédát és Szeretfalvát összekötő vasútvonal.

Lakossága:

Az 1800-as népszámlálási adatok arról számolnak be, hogy a lakosság legnagyobb része román, akik a görög katolikus vallást gyakorolják.

Az 1900-as eredmények ennél jóval árnyaltabb képet mutatnak. A román nemzetiségűek számbeli aránya változatlanul a legnagyobb de találkozunk német kisebbséggel, felekezeti hovatartozásukat tekintve pedig a görög katolikus mellett megjelent a zsidó vallást gyakorlók halmaza is.

2002-ben a nemzetiségek közül még mindig a románok a legdominánsabbak számukat tekintve, de német kisebbség helyett ekkor már csekély számú cigány nemzetiségű jelenik meg. Vallást vizsgálva pedig a lakosság több mint 95%-a ortodox.

Látnivalók:

  • A településhatártól keletre tekinthetjük meg bronzkori földvárának maradványait.