Bögöz

ismertető


Megye: Hargita megye.
Erdély régió.

Bögöz a Bögözi-medencében fekvő Hargita megyei községközpont, melyhez közigazgatásilag az alábbi települések tartoznak:  Agyagfalva, Béta, Betfalva, Nagygalambfalva, Székelydobó, Vágás, Kisgalambfalva, Décsfalva, Székelymagyaros és Mátisfalva.
A Nagy-Küküllő középső szakaszán fekvő falutól Székelyudvarhely csupán 11 kilométerre van.Elnevezése. . .

minden bizonnyal a bő és a köz szavakból ered, ám vannak eltérő nézetet vallók, akik úgy vélik, hogy a földrajzi adottságokból származik a névalak, ugyanis sok vízpára gyülemlik itt fel.   A bő gőz névalakot pedig a besenyőktől kaphatta.

Története röviden

A Vizlok dűlőben egy bronzkorból származó településmaradványt tártak fel, tehát hosszú idők óta lakott terület. A neolitikumból és a római korból származó település romjait is felszínre hozták később.
Az első írásos forrás, mely említi XII. századi. Ebben még Buguzként olvashatunk róla.
1910-ben a lakosság nagy része magyar. 1992-re a domináns magyarság mellett 15 fő románnak vallotta magát.
A település egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig képezte az Udvarhelyi járás szerves részét.

Látnivalói

  • Az 1100-as években építették meg a település református templomát. Ezt természetesen többször alakították át, építették újjá. Kazettás díszített mennyezete például XVIII. századi. A tornyot a XIX. században magasították mellé. Falát freskók díszítik. A XX. században rovásírásos szöveget tártak fel, ami a mészréteg alatt bújt meg.  
  • Egykor kápolna is volt itt, bár napjainkban csak romjai látszanak.
  • Ortodox templom.

Itt született. . .

a XIX. századi híres helytörténész Solymosi Endre, aki tanárként is tevékenykedett.